Warto wspomnieć skąd wywodzi się nazwa szlaku i ile jest zamków na trasie 

Warto zadumać się nad polską historią

Warto zatrzymać się przy malowniczych ruinach i wielkich warowniach

Tylko dla odważnych mrożące krew w żyłach opowieści i legendy