Pustynia Błędowska

Warto wspomnieć…  Skąd się wzięło tyle piasku, czy pustynia ma zmarszczki?

Dowiecie się czy w Polsce był faraon na pustyni?

 Będziecie mogli odróżnić  trawy szczotlichę siwą, od strzęplicy sinej

Tyko dla odważnych zwiedzanie bunkrów służących do ćwiczeń wojska

Warto zatrzymać się przy jednym z dwóch punktów widokowych: Wzgórza Czubatka w Kluczach lub punktu widokowego Dąbrówka w Chechle.