test-kr-pl-1

Monika jest bardzo profesjonalnym przewodnikiem. Bardzo dobrze zna Kraków i jego historię. Opowiada ciekawostki o mieście historycznym i współczesnym.