Kalwaria

Kalwaria Zebrzydowska jako zabytkowy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy - Bazylika, Klasztor OO. Bernardynów i Dróżki, został jako jedyna na świecie kalwaria, a jest ich w całej Europie ponad tysiąc, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa. W Polsce jest zaledwie dwanaście miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa.

Słowo „Kalwaria” pochodzi z języka łacińskiego „Calvaria” i oznacza trupią czaszkę, (ma swój odpowiednik w języku hebrajskim: Golgota, wzniesienie, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Określenie „Zebrzydowska” odnosi się do założyciela miasta i fundatora sanktuarium Mikołaja Zebrzydowskiego.
Pielgrzymi nawiedzają głównie Kaplicę z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Warto udać się z pielgrzymką do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby wziąć udział w nabożeństwie „Dróżek Matki Bożej”. Jest to popularne obok „Dróżek Pana Jezusa”, „Rzymskiej Drogi Krzyżowej” oraz  „Dróżek za zmarłych” nabożeństwo ofiarowywane za zmarłych, przez ludzi świeckich, lub pod kierunkiem świeckiego przewodnika.
„Dróżki Matki Bożej” składają się z trzech części: Boleści, Zaśnięcia, Wniebowzięcia. Są to 24 stacje, umieszczone w 11 obiektach oraz 10 obiektów wspólnych z „Dróżkami Pana Jezusa”. Czas przejścia wszystkich stacji zajmuje około pięciu godzin. Warto pamiętać, że „Dróżki…” były ulubionym nabożeństwem Karola Wojtyły.

W Kalwarii warto zwiedzić:

  • Bazylika Matki Bożej Anielskiej,
  • Kaplica z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej,
  • Pomnik św. Jana Pawła II,
  • 42 kaplice i kościoły: dróżki Maryjne i Pana Jezusa.