zwiedzanie Krakowa: dla pielgrzymów

„Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie"
Księgi pielgrzymstwa polskiego, Adam Mickiewicz


Kraków jest nazywany „drugim Rzymem”. Tylko tutaj można zwiedzić 123 kościoły z licznymi grobami i relikwiami świętych. Pielgrzymi podczas zwiedzania Krakowa mogą zaspokoić potrzeby duchowe, nawiedzić relikwie świętych i sanktuaria, poznać słynące cudami obrazy, figury świętych i krucyfiksy.

Jako przewodnik po Krakowie zapewniam pielgrzymkom zorganizowanie mszy świętej w sanktuariach, informuję o dostępie do sakramentu pokuty, wskazuję na ciekawe formy ewangelizacji, takie jak np. rejsy ewangelizacyjne na barce. Bezpłatnie pomagam w zapewnieniu „przyziemnych potrzeb”: noclegu, posiłku, kupienia dewocjonaliów.

Przewodnik dla pielgrzymów to osoba szczególna, na pewno powinna się wyróżniać wyjątkową wiedzą nie tylko na temat zabytków, ale i miejsc, które można nawiedzić i gdzie można zyskać odpusty. To przewodnik dba o właściwe zachowanie w miejscach kultu: inaczej zachowujemy się przy zwiedzaniu kościołów, inaczej w cerkwi. Dlatego żeby nie zawieść zaufania pątników systematycznie poszerzam swoją wiedzę: jestem przewodnikiem po sanktuarium św. Jana Pawła II, odbyłam szkolenia m.in. dotyczące szlaków św. Jana Pawła II, warsztatach turystyki religijnej.

Warto pamiętać, że w roku 2016, nazwanym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia pielgrzymując w Krakowie do Bram Miłosierdzia w czterech kościołach można uzyskać odpusty. Są to Sanktuaria Bożego Miłosierdzi i św. Jana Pawła w Łagiewnikach, Bazylika Mariacka, sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.

Proponuję wybór wśród następujących szlaków: