zwiedzanie Krakowa: dla grup szkolnych

Oferta „Krakowianki” jest „szyta na miarę” i zakłada dla uczniów atrakcyjny program o dużych walorach poznawczych i edukacyjnych oraz trasy tematyczne, związane z programem nauczania i patronem szkoły. Trasy są różnicowane według wieku uczniów. Dzięki zabawom edukacyjnym zwiedzanie umożliwia naukę współpracy w grupach.

Ciekawa opowieść o Krakowie, ma na celu rozpalić w dzieciach pasje podróżników, stymulować twórcze myślenie, rozbudzać ciekawość świata, umiłowanie tradycji i zainteresowanie krakowskimi tradycjami, legendami i zwyczajami. „Krakowianka” ma na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci oraz kształtowanie postaw społeczno-obywatelskich, poprzez atrakcyjne sposoby zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Atrakcją są rozdawane na życzenie klienta gratis: rebusy, dla małych dzieci kontury zabytków do wykreślania, co powoduje lepsze skupienie dziecka i większe zainteresowanie tematem. Jest możliwość odbywania lekcji spotkanie z przewodnikiem w stroju krakowskim w przedszkolach, bądź szkołach, w ramach lekcji historii, języka polskiego, geografii i biologii w szkołach,

Propozycje tras: