zwiedzanie Krakowa: dla pielgrzymów

„Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie"
Księgi pielgrzymstwa polskiego, Adam Mickiewicz


Kraków jest nazywany „drugim Rzymem”. Tylko tutaj można zwiedzić 123 kościoły z licznymi grobami i relikwiami świętych. Pielgrzymi podczas zwiedzania Krakowa mogą zaspokoić potrzeby duchowe, nawiedzić relikwie świętych i sanktuaria, poznać słynące cudami obrazy, figury świętych i krucyfiksy.

Jako przewodnik po Krakowie zapewniam pielgrzymkom zorganizowanie mszy świętej w sanktuariach, informuję o dostępie do sakramentu pokuty, wskazuję na ciekawe formy ewangelizacji, takie jak np. rejsy ewangelizacyjne na barce. Bezpłatnie pomagam w zapewnieniu „przyziemnych potrzeb”: noclegu, posiłku, kupienia dewocjonaliów.

Przewodnik dla pielgrzymów to osoba szczególna, na pewno powinna się wyróżniać wyjątkową wiedzą nie tylko na temat zabytków, ale i miejsc, które można nawiedzić i gdzie można zyskać odpusty. To przewodnik dba o właściwe zachowanie w miejscach kultu: inaczej zachowujemy się przy zwiedzaniu kościołów, inaczej w cerkwi. Dlatego żeby nie zawieść zaufania pątników systematycznie poszerzam swoją wiedzę: jestem przewodnikiem po sanktuarium św. Jana Pawła II, odbyłam szkolenia m.in. dotyczące szlaków św. Jana Pawła II, warsztatach turystyki religijnej.

Warto pamiętać, że w roku 2016, nazwanym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia pielgrzymując w Krakowie do Bram Miłosierdzia w czterech kościołach można uzyskać odpusty. Są to Sanktuaria Bożego Miłosierdzi i św. Jana Pawła w Łagiewnikach, Bazylika Mariacka, sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.

Proponuję wybór wśród następujących szlaków:

A. SZLAK ŚW. JANA PAWŁA II:

 • Pierwszy krakowski Dom Karola Wojtyły ul. Tyniecka 12,
 • Katedra, krypta św. Leonarda, miejsce prymicji, relikwie Papieża,
 • Muzeum katedralne,
 • Pałac Arcybiskupów Krakowskich,
 • Pomniki świętego Jana Pawła II,
 • Cmentarz Rakowicki, grób rodziców,
 • Sanktuarium świętego Jana Pawła II, relikwie Papieża,
 • Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”,
 • dla zainteresowanych zwiedzanie Wadowic, Domu Rodzinnego Papieża.

B. SZLAK 15 KRAKOWSKICH POMNIKÓW ŚW. JANA PAWŁA II:

 • Najstarszy pomnik w Krakowie na dziedzińcu Pałacu Biskupiego,
 • Pierwszy pomnik w Krakowie na dziedzińcu Pałacu biskupiego,
 • Jedyny w Polsce Papież siedzący obok pustego krzesła, na Skałce,
 • 4 pomniki w Nowej Hucie,
 • Dwa popiersia Papieża,
 • Głaz papieski na Błoniach.

C. SZLAK BOŻEGO MIŁOSIERDZIA:

 • sanktuarium w Łagiewnikach (6 Kaplic: św. Siostry Faustyny, Communio Sanctorum (Świętych Obcowania), Matki Bożej Bolesnej, Grekokatolicka św. Andrzeja Apostoła, Krzyża Świętego, Wieczystej Adoracji),
 • wieża widokowa,
 • cela św. Faustyny,
 • kaplica klasztorna,
 • cmentarz z grobem św. Faustyny,
 • sanktuarium św. Jana Pawła II,
 • Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

D. SZLAK CUDOWNYCH WIZERUNKÓW MATKI BOŻEJ:

 • Smętna Dobrodziejka Krakowa, Franciszkanie,
 • Matka Boża z jabłuszkiem, Bazylika Bożego Ciała,
 • Matka Boża z koniczynką, Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty,
 • Matka Boża Różańcowa, Dominikanie,
 • Matka Boża Piaskowa, Karmelici,
 • Matka Boża z kotwicą, Augustianie.

E. SZLAK ŚW. JÓZEFA - PATRONA KRAKOWA:

 • Obraz Św. Józefa, Karmelici Na Górce,
 • Kościół Św. Józefa, ul. Poselska,
 • Kościół Św. Józefa, Podgórze.

F. SZLAK ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI I SŁUDZY BOŻY KRAKOWA:

 • Kościół św. Anny: św. Jan Kanty,
 • Kościół Dominikanów: św. Jacek Odrowąż,
 • Kościół Franciszkanów: bł. Salomea, bł. Aniela Salawa,
 • Katedra na Wawelu: św. Bp. Stanisław ze Szczepanowa, św. Królowa Jadwiga, bł. Wincenty Kadłubek,
 • Kościół Paulinów na Skałce: św. Stanisław BM,
 • Sanktuaruium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Św. Faustyna Kowalska.

G. SZLAK SZEŚĆIU BŁOGOSŁAWIONYCH "FELICIS SAECULI CRACOVIA":

 • św. Stanisław Kazimierczyk, kościół Bożego Ciała,
 • Izajasz Boner, zwany błogosławionym, kościół św. Katarzyny,
 • św. Jan Kanty, kościół św. Anny,
 • św. Szymon z Lipnicy, kościół Bernardynów,
 • Michał Giedrojć, Kościół św. Marka, (trwa jego proces beatyfikacyjny)
 • Świętosław Milczący, zwany błogosławionym, Kościół Mariacki.

H. AUTORSKI SZLAK ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:

 • Katedra ss. Wacława i Stanisława,
 • Seminarium Michalitów i kaplica,
 • Sukiennice, obrazy ze św. Michałem,
 • Europeum , oddział Muzeum Narodowego,
 • Dla zainteresowanych zwiedzanie sanktuarium św. Michała, w Miejscu Piastowym.

I. SZLAK KRAKOWSKIE BAZYLIKI I NAJSTARSZE OPACTWA:

 • Opactwo Cystersów, w Mogile,
 • Opactwo Benedyktynów, w Tyńcu,
 • Bazylika mariacka,
 • Kościół św. Floriana,
 • Kościół Karmelitów, na Piaskach.

J. SZLAK SANKTUARIA O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ:

 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Łagiewniki,
 • Sanktuarium św. Jana Pawła II, Łagiewniki,
 • Katedra wawelska p.w. ss. Stanisława i Wacława,
 • Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, Nowa Huta.

K. KRAKOWSKI SZLAK EKUMENICZNY:

 • cerkiew prawosławna pw. Zasnięcia NMP ul. Szpitalna 24,
 • cerkiew greckokatolicka pw. Krzyża Świętgo ul. Wiślna 11,
 • synagoga (do wyboru 7 synagog na krakowskim Kazimierzu,
 • kościół ewangelicki św. Marcina,
 • centrum muzułmańskie ul. Sobieskiego 10/30.
 • L. SZLAK ŚLADAMI ŚW. BRATA ALBERTA:

  Rok 2017 został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski rokiem św. Brata Alberta

  • dom urodzin w Igołomii-obecnie Muzeum św. Brata Alberta,
  • dom urodzin w Igołomii-obecnie Muzeum św. Brata Alberta.
  • opactwo Cystersów, w Mogile, w którym mały Albert cudownie wyzdrowiał,
  • na krakowskim Kazimierzu najstarsze przytulisko dla kobiet z zachowanych, przy ul. Krakowskiej 47,
  • na ulicy Basztowej 4 znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca fakt, iż w roku 1884 Brat Albert tutaj mieszkał,
  • Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Tutaj na pierwszym piętrze, w Sali Józefa Chełmońskiego zobaczymy dwa obrazy pędzla Chmielowskiego m.in. pod tytułem „Cmentarz włoski o zmroku”:(warto pamiętać, że cały dorobek Adama Chmielowskiego to około 6o obrazów olejnych, ponad 20 akwareli i 15 rysunków),
  • kościół Ojców Kapucynów w Krakowie p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (ul. Loretańska 11), tutaj 25 sierpnia 1887 roku w Domku Loretańskim (projektu Kacpra Bażanki) Chmielowski przyjął świecenia zakonne i imię Albert,
  • pusty grób na Cmentarzu Rakowickim,
  • Sanktuarium Ecce Homo, tutaj pod mensą ołtarzową znajdują się doczesne szczątki „św. Franciszka naszych czasów”.

  Ł. SZLAK ŚW. JÓZEFA PATRONA KRAKOWA - ROK 2018 ROKIEM ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO:

  Papież Franciszek ustanowił rok 2018 Nadzwyczajnym Rokiem Św. Józefa Kaliskiego w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Warto pamiętać, że św. Józef jest również Patronem Krakowa.

  • kościół św. Józefa, ul. Poselska,
  • kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Rakowicka,
  • kaplica św. Józefa Łagiewniki,
  • sanktuarium Jana Pawła II.